Fotogalerie
Návštěvnost
Celkem : _
Dnes     : _
Online   : 0
Vaše IP : 3.238.116.201.

Nadační fond proti korupci ocenil Věru Ježkovou, za  dlouhodobé a odvážné upozorňování na chybné a nehospodárné počínání manažerů ČEZ, a.s.

Odměna 200tisíc od NFPK za odvahu

Věra Ježková je absolventkou Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě. Působila 18 let v Severočeských dolech, a.s. – v nynější dceřiné společnosti ČEZ, a.s. Z pozice akcionářky ČEZu upozornila na hrozbu zmaření investic polostátního podniku ČEZ, respektive před jeho záměrem obnovy bloků v elektrárně Prunéřov v hodnotě 25 miliard Kč. ČEZ totiž tvrdí, že její ekonomická návratnost nastane po 25 až 30 letech jejího provozu s tím, že bude celou dobu zásobována pouze uhlím z přilehlého Dolu Nástup Tušimice (dále jen DNT). Při jejím zprovoznění v roce 2015 by muselo být k dispozici do let 2039 až 2044. V rozporu s tím manažeři Severočeských dolů v dokumentaci pro další těžbu uhlí sami uvedli, že jej ve zmíněném dole po roce 2029 zbyde pouze 18 milionů tun. Dalších 16 milionů tu je možné vytěžit hlubinným způsobem v závěrných svazích DNT. Ty by však stačily pouze na necelé čtyři roky omezeného provozu obnovených bloků elektráren Tušimice a Prunéřov. To znamená, že varování Věry Ježkové o nedostatku uhlí na DNT je oprávněné a za této situace lze bude tato investice pro ČEZ ztrátová v řádu mnoha miliard korun.

Veřejná zakázka na komplexní obnovu Elektrárny Prunéřov II. Byla, mimo jiné, přidělena společnosti Škoda Power a to v době, kdy generálním ředitelem ČEZ, a.s. byl Martin Roman. Existují indicie, že za hlavním dodavatelem Škoda Power stál vlastnicky Martin Roman.

Věra Ježková, díky svým odvážným aktivitám, musela čelit silným lobbistickým tlakům, nepříjemným anonymním vzkazům a smyšleným stížnostem, které měly vést ke ztrátě jejího zaměstnání na Státním fondu životního prostředí České republiky (dále jen SFŽP ČR).

Až po převratu v roce 1989 mohla zahájit studia na vysoké škole a po letech se v diplomové práci věnovala i geologii uhlí na DNT. Tím se dostala k řadě materiálů, které nasvědčovaly tomu, že v DNT docházelo k různým nekalým aktivitám, jejichž rozsah se postupně zvyšoval. Svými odbornými znalostmi se stala manažerům Severočeských dolů nepohodlnou a v roce 1998 propuštěna z „organizačních důvodů“.

Pro její odborné znalosti jí byla následně nabídnuta pracovní pozice na Státním fondu životního prostředí ČR, kde v současné době působí v odboru kontroly.

Počínaje rokem 2005 Věra Ježková upozorňovala i na nelegální těžbu uhlí v části dobývacího prostoru DNT vedení Severočeských dolů. Tyto skutečnosti svým šetřením v roce 2007 dokonce potvrdilo Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP).

V té době ředitel odboru komunikace a strategie Severočeských dolů Vladimír Budinský požádal Ježkovou ve svém e-mailu, ve kterém ji mimo jiné napsal: „Nechci tím vůbec říkat, že nemáte vy pravdu – jen hledám argumentaci, kterou byste nám pomohla říkat, abychom věc na úřadech, před Greenpeace i mediálně ustáli“. Byla jí nabídnuta pozice poradce pro Severočeské doly v oblasti životního prostředí, ovšem s tím, že o chybějících zásobách uhlí a o nelegální těžbě v severním báňském postupu DNT nebude hovořit. Na takovou podmínku nepřistoupila. V roce 2008 MŽP opětovně upozornilo na nelegální těžbu uhlí v DNT, ovšem k nápravě nikdy nedošlo!

Vzhledem k tomu, že i poté báňská správa tolerovala nelegální těžbu v některých lokalitách dobývacího prostoru DNT, podala Věra Ježková trestní oznámení na konkrétní představitele státní báňské správy. Zpracovala řadu odborných analýz problematiky DNT (dokonce i na objednávku od člena představenstva Severočeských dolů Budinského!) a pravidelně vystupuje na valných hromadách ČEZ, a.s.

Přesto vrcholový management ČEZ, a.s. vědomě toleruje veškeré podezřelé praktiky na DNT, stejně tak, jako Dozorčí rada ČEZ a.s.