Fotogalerie
Návštěvnost
Celkem : _
Dnes     : _
Online   : 0
Vaše IP : 3.238.116.201.

VEŘEJNÁ KONTROLA ČINNOSTI DOZORČÍ RADY ČEZ

Je iniciována proto, neboť společnost ČEZ od roku 2008 vládě zatajuje zisk přes 100 milionů tun hnědého uhlí v Dolu Bílina v prostoru po zlikvidované obci Libkovice v severních Čechách v hodnotě odhadovaných 250 miliard korun na úkor státu … a nás všech.

PROLOG: Libkovice musely jako poslední severočeská obec ustoupit těžbě uhlí. Obec založená v roce 1186 byla v letech 1992 – 1993 srovnána se zemí v příkrém rozporu s usnesením vlády č. 444/1991 o územních ekologických limitech těžby uhlí přes dlouhodobý, avšak marný protest veřejnosti. V červenci 2002 byl zbourán jako poslední její kostel.

THRILLER: Následně v roce 2003 předali manažeři Severočeských dolů, a.s., Chomutov podklady Výzkumnému ústavu hnědého uhlí v Mostě o tom, že se za limity těžby jejich Dolu Bílina v prostoru zlikvidované obce Libkovice nachází 92 až 110 milionů tun uhlí. Následně v roce 2005 společnost ČEZ získala od státu většinový podíl akcií Severočeských dolů. Pro zbudování nadkritického bloku o výkonu 660 MW v Elektrárně Ledvice bylo nutné zajistit dodávky uhlí z Dolu Bílina do roku 2050. Proto Topolánkův vládní kabinet vydal usnesení vlády č. 1176/2008, dle něhož byly původní limity těžby prolomeny, čímž společnost ČEZ ve zvětšeném dobývacím prostoru Dolu Bílina získala přes 100 milionů tun uhlí na ploše po zlikvidované obci Libkovice. Vzápětí však zisk tohoto uhlí zatajila!

V loňském roce 2015 však generální ředitel ČEZ Daniel Beneš, který je zároveň předsedou dozorčí rady Severočeských dolů ministrům vlády sdělil, že v Dole Bílina jsou zásoby uhlí pouze do období let 2030 – 2035. Vláda si nechala podsunout, že se uhlí pod zlikvidovanou obcí Libkovice nenachází. Naopak uvěřila, že jeho shodný objem je k dispozici jihozápadně od Mariánských Radčic, kam je potřeba opět prolomit limity těžby. Přitom v prostoru se nachází zrekultivovaná Růžodolská výsypka, budována 30 let za finanční podpory státu, mající v území funkci ekostabilizující a ochrannou.

EPILOG: Pro těžbu údajně neexistujícího uhlí nelze vydat povolení k hornické činnosti od báňské správy. V důsledku toho je možné uhlí v prostoru pod zlikvidovanou obcí Libkovice vytěžit pouze nelegálně, což po dlouhá léta zainteresovaným poskytne obrovské zisky na úkor státu. Až za zhruba 15 let dojdou rypadla k Růžodolské výsypce, tak kdosi sdělí „objev“, že v jejím prostoru těžit uhlí je hloupost. Za tu dobu se však vymění několik vlád a odpovědní manažeři budou dávno v důchodu.

Dne 3.6.2016 se konala valná hromada ČEZ a stále jsem od jejího představenstva neobdržela písemné vysvětlení k těmto alarmujícím skutečnostem. Proto jsem se rozhodla pro veřejnou kontrolu činnosti dozorčí rady ČEZ. Všem jejím členům:

Předseda: Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc, Dr.h.c.

Místopředseda a náměstek ministra financí: Mgr. Ondřej Landa

Členové: JUDr. Zdeněk Černý, Vladimír Hronek, Ing. Vladimír Kohout, Radek Mucha, Jiří Novotný, Šárka Vinklerová, Drahoslav Šimek, Mgr. Robert Šťastný, Ing. František Vágner, Petr Polák, MBA

Již po třetí byly zaslány výše uvedené informace s žádostí, abych byla pozvána na jednání dozorčí rady ČEZ, kde bych jí z originálních dokumentů jednoznačně doložila fakta, na která jsem upozornila vládu i ČEZ už minulý rok.

Kauzu od letošního jara vyšetřuje Policie ČR.

Způsob zatajení uhlí v části dobývacího prostoru Dolu Bílina jsou popsány a doloženy důkazními prostředky ZDE

Ministr financí Babiš tisku sdělil, že se mu nedaří dostat ČEZ pod svou kontrolu ZDE

Což takhle svolat mimořádnou valnou hromadu se zapojením Vrchního státního zastupitelství?