Fotogalerie
Návštěvnost
Celkem : _
Dnes     : _
Online   : 1
Vaše IP : 3.238.116.201.

 

Věk : Díky sportu se cítím na 50, i když je mi víc …

Vystudovala jsem  :
Dopravní průmyslovou školu (SPŠ Dopravní Praha)
Fakultu životního prostředí (UJEP Ústí nad Labem)
Hornicko-geologickou fakultu (VŠB TU Ostrava)

Pracovala jsem jako …
výpravčí vlaků Českých drah
předák v hnědouhelném Dolu Nástup Tušimice
starostka Obce Březno

Naposledy jsem působila na Státním fondu životního prostředí ČR

Společenská a sportovní činnost
Ve spolupráci s Odborovým svazem železničářů se mi v období let 1995 – 2002 zdařilo zabránit zrušení železniční trati těžbou uhlí v úseku Březno – Chomutov. Odboráři mne ocenili poděkováním a skleněným parním strojem.

Věnuji se rychlostní cyklistice za TJ Slavia Karlovy Vary – viz Sport

Spolupracuji s Nadačním fondem proti korupci – viz NFPK.

 

Akcionářské aktivity :
1) Řadu let upozorňuji vládní činitele a na valných hromadách, že ČEZ, a.s., vlastnící 100 % akcií Severočeských dolů, a.s., vědomě státu zatajuje přes 100 milionů tun volných zásob uhlí (v hodnotě kolem 250 miliard Kč!) ve zvětšeném dobývacím prostoru Dolu Bílina v rámci prolomení limitů těžby hnědého uhlí dle usnesení vlády č. 1176/2008 – viz zatajené uhlí Dolu Bílina.

2) Naopak jsou administrativním způsobem od roku 1994 nepravdivě navýšeny geologické zásoby uhlí do budoucnosti ve výši 76 milionů tun ve východní části Dolu Nástup Tušimice, jejichž stejný objem již byl od roku 1998 nelegálně vytěžen (bez posouzení vlivů na životní prostředí a bez povolení) v jeho severní části. Důsledkem toho nebudou zajištěny dodávky energetického uhlí do elektrárny Prunéřov II do roku 2044 pro její ekonomickou návratnost. Dovoz uhlí by zapříčinil zvýšení cen energie a tepla – viz chybějící uhlí Dolu Nástup Tušimice.